Podziękowania

Za pomoc w realizacji projektu chcieliśmy w szczególny sposób podziękować

  • Dyrektorowi LCKZIU Jackowi Misiukowi za zgodę na realizację projektu i pomoc w problemach organizacyjnych
  • Radzie Rodziców przy LCKZIU
  • Proboszczowi z Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Lublinie ks Markowi Otolskiemu MIC i ks Krystianowi Socha za umożliwienie zorganizowania kiermaszu Bożonarodzeniowego na terenie kościoła
  • Rodzicom klasy II TA a w szczególności Panu Grzegorzowi Szady i Tomaszowi Kopeć
  • Uczniowi z klasy II TB Patrykowi Gołębiowskiemu pomagającymi w remoncie mimo że nie był w projekcie
  • Naszym pracownikom obsługi
  • Panu Pawłowi Włoskowi, za pomoc w zamieszczeniu materiałów projektowych na stronie internetowej
  • Wszystkim zaangażowanym nauczycielom LCKZIU a w szczególności nauczycielom warsztatów szkolnych

Bez pomocy tych osób nie byłoby możliwe doprowadzenie projektu z sukcesem.

Uczestnicy projektu:

Uczniowie klasy II TA

Wiesława Wąsik – nauczyciel języka niemieckiego

Anna Fugel – nauczyciel języka angielskiego

Bożena Gabryś – Szulińska – wychowawca klasy II TA, nauczyciel matematyki